מילצ’ן סוכנות לביטוח


ביטוח סיעודי


כמעט כל אחד מאתנו נתקל במכר או שכן שהגיע לגיל זיקנה ולפתע נראה מתלווה אליו עובד זר המטפל בו באופן יומיומי. מסתבר כי ניתן להתמודד עם ההוצאות הרבות הכרוכות במצב סיעודי עם חשיבה מקדימה ותכנון לטווח ארוך.
ביטוח סיעודי הוא ביטוח שמטרתו להעניק פיצוי כספי חודשי למי שנמצא במצב סיעודי ונזקק לעזרה. התקדמות מדע הרפואה והעלייה בתוחלת החיים מביאות בצידן גם את הגדלת הסיכון להיקלע למצב סיעודי ולהישאר בו תקופת זמן ארוכה. ההוצאות הכרוכות במצב סיעודי הינן גבוהות למדי ונדרשים סכומי כסף גדולים כדי לקבל את הטיפול הטוב ביותר. הביטוח הלאומי והביטוח המשלים של קופת חולים נותנים מענה חלקי בלבד למצב ולכן יש צורך ברכישת ביטוח סיעודי בחברת הביטוח. המדד לקבלת פיצוי חודשי למבוטח נסמך על מבחן היכולת לבצע באופן עצמאי 6 פעולות יומיומיות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, ללכת, לשלוט על הסוגרים. מבוטח שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו 3 מתוך 6 הפעולות הנ"ל או 2 כשהאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים, יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי שרכש בפוליסת הביטוח הסיעודי או לפי הכיסוי המפורט בפוליסה.

שלושת מסלולי הביטוח הסיעודי העיקריים הם :

  • תקופת פיצוי לכל החיים.
  • תקופת פיצוי ל-5 שנים.
  • תקופת פיצוי המתחילה 3 שנים לאחר שהמבוטח נמצא במצב סיעודי, ונמשכת לכל החיים. (הכוונה היא לתת למבוטח פיצוי חודשי לאחר שנסתיימה זכאותו בביטוח המשלים של קופ"ח הנמשכת 3 שנים בלבד).
  • ניתן לרכוש תכנית ובה שילוב של 3 המסלולים הנ"ל.

עיקרי התכנית:


המחיר נקבע לפי גיל המבוטח בעת הצטרפותו.
במקרה של מצב סיעודי ישולם פיצוי חודשי ללא צורך בקבלת הוכחת הוצאות בפועל.
הביטוח מכסה גם מצב סיעודי שנגרם עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה או כל תאונה שהיא.
תשלומים שיתקבלו מגורמים אחרים עקב מצב סיעודי לא יקוזזו מסכום הפיצוי החודשי.
בתקופה בה תשלם חברת הביטוח פיצוי חודשי, לא ישלם המבוטח את הפרמיה החודשית.

טפסים:

  הצעות:

   תביעות:

 

 


מילצ'ן סוכנות לביטוח בע"מ, החילזון 12, קומה 9, רמת גן. טל. 03-5667676
*האתר משמש כאינפורמציה כללית בלבד ומכוון שמדובר במגוון רחב של אופציות וחברות ביטוח המסמך היחיד הקובע הוא הפוליסה והתנאים הכללים שלה

בניית אתרים תור וויז בניית אתרים