מילצ’ן סוכנות לביטוח


אובדן כושר עבודה


ביטוח אובדן כושר עבודה מספק למבוטח הגנה כלכלית במצב בו לא יוכל לעבוד ולהתפרנס עקב מחלה או תאונה, כאשר כושר העבודה נפגע בשיעור של 75% ומעלה - הנחשב כאובדן כושר עבודה מלא. אם חלה והנו שכיר, אם עבר תאונה וההחלמה נמשכת בין 30-90 יום או אם הוא עצמאי (בישראל לא קיים מושג צבירת ימי מחלה לעצמאים); ביטוח לאומי אינו משלם לו בגין אובדן כושר עבודה למעט מספר מקרים מצומצם. אם בידו פוליסת אובדן כושר עבודה, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח ולא יהיה תלוי באחרים.

 

 

טפסים:

 

הראל חברה לביטוח:

כלל חברה לביטוח:

  • בקשה למימוש זכויות - אובדן כושר עבודה

 

 

 

 

 


מילצ'ן סוכנות לביטוח בע"מ, החילזון 12, קומה 9, רמת גן. טל. 03-5667676
*האתר משמש כאינפורמציה כללית בלבד ומכוון שמדובר במגוון רחב של אופציות וחברות ביטוח המסמך היחיד הקובע הוא הפוליסה והתנאים הכללים שלה

בניית אתרים תור וויז בניית אתרים